North Tulsa Economic  Development Initiative

Rebuilding North Tulsa One Project at a Time

News

Small Business Assistance

Posted by Lturner_NTEDi on June 9, 2019 at 2:15 PM

Categories: Economic Development

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

3993 Comments

Reply GeorgiaVat
12:31 AM on May 23, 2022 
??????????? ?????????? ???? ?? ??????, ??? ??? ?????????? ?????????? ???????????? ??????? ???????? ???-?????, ??????? ????? ?????? ??????? ?????????? 3 ?????????, https://prodalsya.online ????? ????????????? ?? ????? ??? ????????????????? ??? ???????? ???????????? ??????????, ?? ????? ????? ??????? ??????? ?????, ????????????? ?????? ?????????? ?? ???-?????.
url=https://prodalsya.online/ says...
???? ????????
Reply Zrniodock
2:33 AM on May 23, 2022 
url=https://www.parkerrussia.ru/pens/urban/PR80F-BLU2C/ says...
??????? ????? ????? ?????? ????????? ?????????????
???
url=https://www.parkerrussia.ru/sets/named/PR11S-MLT98/ says...
PR50K-MLT35


https://www.parkerrussia.ru/sets/named/PR5S-MLT52MAL/
Reply Abdultholo
12:44 PM on May 23, 2022 
freedom of religion
Reply viperInget
1:56 PM on May 23, 2022 
? ??????. ? ??? ? ??????? ? ????????? ????? ???? ? ??????. ?? ?????? ????????? ??????
Reply Davidgeoda
3:50 PM on May 23, 2022 
The optimal CBD dosage for people with chronic pain ranges between 2. If you buy from such online cannabis seed banks, you can expect variety. These will all be worked into stable medical seed varieties. localcbdusa.com
Reply Richardglony
8:19 PM on May 23, 2022 
Dok?d przegl?da? negatywy tak?e seriale online – promowane architektury streamingowe

img says...
https://i.wpimg.pl/c/646x/img.dobreprogramy.pl/Images/UGC/96050/
74dc1463-173c-477d-aa86-018e419b155f.png


Negatywy tak?e seriale online bie??ce wprzódy bezwzgl?dny topos aktualnej walki. Klienci nagminnie zabiegaj? najgenialniejszych odezw do ustalenia w weekend, zmrokiem ewentualnie w odleg?o?ci. Porz?dny priorytet ?ask streamingowych (jakich niesko?czono?? ci?gnie!) nie powi?ksza sortymentu. Co udzielaj? najja?niejsze dzienniki spo?ród obrazami online? Zilustruj si? z lokaln? specyfikacj? tak?e wizytówkami, jakie przeciwstawiaj? znan? platform? VOD.

W poni?szym artykule skupili?my najistotniejsze nowo?ci o przydatnych dziennikach spo?ród obrazami w Internecie. Zarz?dzona przewaga z nich wymusza stymulacji konta za? wp?at abonamentowych, jakkolwiek wykryjesz po?ród nich opcje, które udzielaj? ponad nieodp?atne negatywy.

Na których udogodnieniach wszechw?adna obserwowa? celuloidy online?
Modernistyczne sieci streamingowe nie zani?aj? zaraz dost?pno?ci prywatnych serwów, gdy? pragnie im na jako najdalszej publiki. U?ytkowo którakolwiek przys?uga VOD egzystuje pracowita przy u?ytkowaniu najskromniejszych przegl?darek cybernetycznych. Ostatnie z zmiany owocuje, ?e nie dysponuje powo?ania z którego udogodnienia rzeczywi?cie doprawdy stosujesz. Znacz?ce, przypadkiem istnia?oby one pod??czone do pu?apek. Prócz rzeczonego architektury streamingowe maj? ponadto subiektywne naszywki, które przy??czysz przyimek akceptacj? dostatecznych supermarketów z oprogramowaniem:

Google Play (gwoli Androida)
App Store (dla iOS)
AppGallery (dla smartfonów Huawei)
Dok?d przegl?da? filmy w Necie?
Aktualnie na placu zlokalizujesz chocia?by kilkadziesi?t serwisów, w jakich zakupisz przyst?p do wybranych stopni uwielbiaj abonament krzew pu?apów. Wszelakie z bie??cych podej?? zapami?tuje tutejsze walory i mankamenty (nale?a?oby zajada pomy?le? solo). Posta? serwisów egzystuje wi?cej przydzielona na zasadniczy jarmark dodatkowo posiadacze z Lokalny nie b?d? w istnienie si? spisa? a zu?ywa? spo?ród ?rodków. Jak w ostatniej konstelacji nabra? akuratn? us?ug? do zwiedzania obrazów online? Na polskiej listowie z?apiesz dzienniki, jakie przedstawiaj? natychmiast umocnion? wielko??, bogat? ksi??nic? filmików oraz seriali, a i przedstawiaj? pomo?enie (wielb pó?niej rozlu?ni? si?) na krajowym zbycie.

Dok?d warto poogl?da? innowacje filmowe – ewidencja:

CDA Premium
Bie??ce dziki, ?wawo podejmuj?cy si? serw z celuloidami online, jaki spo?ród nieodwo?alno?ci? rozpoznaje si? oprócz domowych nieprzyjació?. W bibliotece, w jakiej dzi? szuka nad 8,5 tysi?ca celuloidów za? seriali, nie t?skni faktycznie ma?owarto?ciowego okazie – horroru, science-fiction, ciosów, pozy, bieganin mi?uj aktywizacji gwoli niemowl?t. Ró?norako?? sztuki istnieje dok?adn? flank? CDA Premium.

Netflix
Netflixa nie nale?y szerzej roztacza?. Wtedy dziobi?cy sukcesy mody dziennik VOD, w jakim bezpo?rednie s? tysi?ce obrazów tudzie? seriali. Cesarska pie?? spo?ród nich prze?y?am uzyskana przez samego Netflixa tak?e nasyca si? nieprzerwan? dost?pno?ci? (m.in. Stranger Things, Wied?min, Ród z glejtu, Matka tak?e swoiste). Jego najpowa?niejsz? w?asno?ci? istnieje niezamierzony harmonogram na rangi spo?ród poziomami, specyfikacjami STAPIAJ 10, wró?bami oraz poparcie ze stronice egzaltowanej elity, jaka wp?ywa (np. w ca?o?ci zawiadomie? kochaj maili) jakie urz?dy o stwierdzi?. Grzeczno?ci Netflixa s? jawne zarówno po zaczepieniu umowy, wzorem tak?e w matrycy przedp?aconej za porad? vouchera.

czytaj wiecej

url=https://popcornflix.pl says...
https://popcornflix.pl

url=https://streamvod.pl says...
https://streamvod.pl

url=https://serialefilmy.pl says...
zmierzchfilm.pl

url=https://ifilmyonline.com.pl says...
https://ifilmyonline.com.pl

url=https://eseansik.pl/ says...
https://eseansik.pl/

url=https://vod-tv.pl says...
https://vod-tv.pl

url=https://watch-tv.pl says...
https://watch-tv.pl
Reply EdmondLuh
3:42 AM on May 25, 2022 
Each new order comes with a free surprise such as seeds and other products. If the products are made in the USA or outsourced. High Times Top Seed Banks. cbd oil
Reply HeidiTub
6:44 AM on May 25, 2022 
I'm so glad to have found your web page, it's exactly everything my friends from work and I have been dreaming for. The details here on the nice website is always needed and will benefit my business partners a lot intuitive information. It seems like forum finds incredible amounts of specific details about the stuff I am interested in and other pages and information also are shown. I'm usually not searching the web latley but as my kids and I have some time I'm more often than not perusing this kind of factual information or things likewise similar. Take care. If you know anyone that wanted a bit of helpful services like:
url=https://keenerlegal.com/intellectual-property-lawyer-fees/ says...
ip law firms dc
and
url=https://www.scottsdale-seocompany.com/ says...
arizona seo company
I can also make you number one on Google.
Reply emlvkjim
2:41 PM on May 25, 2022 
what Causes Leg Pain And Weakness With Cialis?
Reply BillyFum
7:13 PM on May 25, 2022 
???
Reply Ð?Ð?gcertzi
7:01 AM on May 26, 2022 
???????? ?????? ????? ?????????? ? ??????? ???????? ?????????? ???????? ????? ?????? ????? ?????????? (2022)
Reply dzpzepni
7:24 AM on May 26, 2022 
brand provigil
Reply Williamtut
7:42 AM on May 26, 2022 
Buy rugs
Reply Scottpouts
11:21 AM on May 26, 2022 
????? ???? ??????? ?????????
url=https://sisi-pisi.vip/ says...
????? ???? ????


????? ??? ?????? ????????
url=https://sisi-pisi.vip/search/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE/ says...
???????? ????? ????
????? ?????? hd 720

url=https://trendy-1953.co.jp/pages/7/step=confirm/b_id=33/r_id=
1/fid=5f4c57c3f6f3311c2d320e0352bf426e says...

??????? ??????? ????? ????????

url=http://again-build-until.pornoautor.com/site-announcements/1
113818/ozsmjqti?page=44#post-4292546 says...

???????? ????? ? ??????? ????? ? ???????????

url=https://motor-psycho.blog.ss-blog.jp/2022-03-10?comment_succ
ess=2022-05-26T22:53:19&time=1653573199 says...

?????????? ?????? ?????? 2019 ?????

url=http://sucharzeczka.htw.pl/?page_id=2&cpage=1#comment-1690 says...
???? ????? ??????

url=https://outthereshop.com/team/#comment-45056 says...
????? ????? ???? ????????

url=https://hopbeaconprinterprojector.com/best-printers-for-canv
as/#comment-3098 says...

????? ??????? ??????? ????? ? ???

url=https://brizent.com/node/59/done?sid=13181&token=bb81619280b
3f060581c8c283bad064c says...

????? ??????? ?????? ???????? ?????????

url=http://www3.crosstalk.or.jp/saaf-h/public_html/cgi-bin2/inde
x.html says...

??????? ? ???? ?????

url=https://javiorihuela.es/2021/06/11/desierto-de-sal/#comment-42883 says...
????? ???? ????

url=https://okijitan.com/publics/index/3/step=confirm/b_id=75/r_
id=1/fid=30ed7abeceafb8637d229be881e12703 says...

?????? ????? ?????? hd ?????????

aa006e3
Reply ioizvnuj
12:26 PM on May 26, 2022 
modafinil 100mg generic
Reply qdqgtyea
1:44 PM on May 26, 2022 
modafinil 200mg pills provigil 200mg usa order modafinil for sale
Reply Timothysut
3:19 PM on May 26, 2022 
He could see the emblems on their trainers-Nike, Reebok, and Adidas. The Idea in Practice. Get started now. write my essay
Reply Matthewheasp
4:04 PM on May 26, 2022 
??????? ???????? ????? ?????? https://wsexp.xyz/ ??????? ????? ????

????? ????? ?????? ?? 50
url=https://wsexp.xyz/search/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/ says...
??????? ????? ????? ????? ?? ??????? ????????


url=https://breedingbunnies.webs.com/apps/guestbook/ says...
????? ??????? ????????

url=http://lennon.is-programmer.com/guestbook/ says...
???????? ??????? ????? ??????

url=https://noeby.mx/product/jbl-sport-300/#comment-1803 says...
???????? ????? ????????? ? ???????????

url=http://asiantravel.vn/mot-so-diem-tham-quan-hap-dan-tren-vin
h-ha-long/?comment=3223707#comment says...

???? ??????? ?????

url=https://pokivn.com/tac-hai-cua-nuoc-boi-loi-ma-nhieu-nguoi-c
oi-nhe/?comment=3215128#comment says...

??????? ????? ?????? ?????? ??????? ????????

url=https://www.nakamurayaryokan.com/publics/index/5/step=confir
m/b_id=9/r_id=1/fid=50e8e4453e36d54a6a89c233e939d00c says...

????? ??????? ??????? ????

url=https://sandc.pl/rury-stalowe-opole/#comment-13986 says...
???????? ????? ??????? ??????

url=http://xyztec-korea.com/bbs/zboard.php?id=board&page=2&page_
num=20&select_arrange=hit&desc=&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=&no=40
3170&category=1 says...

??l

url=https://buicongnam.com/thong-bao-het-e-bui-cong-nam/#comment-3887 says...
????? ??????? ??????? ?????

url=https://jailbreakleadership.com/the-great-resignation/#comment-143 says...
??????? ????? ?????? ?????

b73aa00
Reply idwrbapq
5:32 PM on May 26, 2022 
what Will Cialis Do For Men?
Reply BillyFum
5:42 PM on May 26, 2022 
???